2. stupeň – Duben 2023

Duben byl velmi bohatý na zážitky. Začátek dubna se nesl ve sportovním duchu.
Dne 3. dubna proběhlo okresní kolo v Odznaku všestrannosti. Ve svých ročnících zvítězili a postoupili do krajského kola Filip Mašek a Johana Kolářová. Druhé místo obsadil Viktor Demangeon a podařilo se také postoupit.
Před Velikonocemi se ve škole tancovalo. Díky paní učitelce Zajíčkové, mistryni světa v Line Dance, si děti o přestávce mohly vyzkoušet různé styly tanců a odpočinout si tak od školních povinností.
V polovině dubna probíhaly na školní zahradě velké přípravy na brannou soutěž Prácheňské přebory a školní kolo dopravní soutěže. Děti si vyzkoušely jízdu na kolech a na různých stanovištích na ně čekaly úkoly zaměřené jak na fyzickou zdatnost, tak i úkoly vědomostí.
Dne 22. dubna se v rámci mezinárodního Dne Země na náměstí konal workshop, kde měla zastoupení i naše škola.
Poslední dubnový týden patřil dalším zajímavým akcím. Ve středu 26. dubna se naše škola odebrala na nedaleký Spartak, kde si děti mohly prohlédnout dravé ptáky z Lednice od společnosti Zayferus.
Ve čtvrtek 27. dubna se konal den EVVO. Některé třídy se vydaly na statek, do písecké teplárny, kompostárny, na třídicí linku nebo šly do přírody, kde sbíraly odpadky.

Mgr. Magdaléna Hašková, 2. stupeň