2. stupeň – Květen 2024

Květen byl pro žáky druhého stupně na aktivity a zážitky poměrně pestrý. Některé děti ze 6. ročníků se zúčastnily jednodenních cyklovýletů po okolí Písecka a mohly tak ukázat i svoji fyzickou zdatnost.
Žáci z prvního i druhého stupně, kteří pravidelně navštěvují Ekoparlament a podílejí se na ekologických aktivitách, navštívili enviromentální informační středisko MEVPIS v nedalekých Vodňanech. Zde si mohli vyzkoušet práci s mikroskopem, prozkoumat plankton v řece, vzít si do ruky raka nebo se brodit v nedalekém potoce.
V pondělí 13. 5. se někteří z našich sportovců vydali do Třeboně, kde se konal turnaj krajského kola v minifotbale. Chlapci z 8. – 9. ročníků zde vybojovali hezké druhé místo a měli velikou radost.
V pondělí 14. 5. navštívili žáci 2. stupně Kino Portyč, kde probíhal cestovatelský pořád od společnosti Pohodáři, letos o zážitcích z jejich cest po Indonésii.
Ve čtvrtek 16. 5. se konal projektový den Mimořádné události a doprava. Děti se mohly dozvědět užitečné rady, jak se zachovat při mimořádných událostech. Přítomna byla Policie České republiky a část žáků se odebrala na prohlídku Hasičského záchranného sboru v Písku.

Mgr. Magdaléna Hašková, 2. stupeň