2. stupeň – leden 2020

V lednu se na druhém stupni sportovalo a probíhala řada školních olympiád. Velmi úspěšným se v lednu stal Petr Lidinský z 9. D. Ve školním kole matematické olympiády Petr zvítězil a dále tak postoupil do okresního kola, kde obsadil krásné druhé místo a stal se tak úspěšným řešitelem. Byl i navržen k postupu do krajského kola matematické olympiády v Českých Budějovicích. V dějepisné olympiádě okresního kola se Petrovi rovněž dařilo, obsadil páté místo. V okresním kole olympiády z českého jazyka skončila čtvrtá Kateřina Blažková z 9. B.
Žáci šestých a sedmých ročníků se jako již každoročně zúčastnili školního kola matematické soutěže Pythagoriáda. Tato soutěž pracuje s matematickými dovednostmi dětí a přispívá k jejich dalšímu rozvoji. Všem zúčastněným této soutěže patří veliké poděkování.
Na procházku kolem řeky Otavy vyrazila třída 6. C v předmětu Výchova ke zdraví. Společně s paní učitelkou třídní šly děti připevnit vlastnoručně vyrobenou naučnou tabuli k jejich zasazené lípě, kterou sázely v měsíci listopadu.
Dne 23. ledna proběhla lyžařská exkurze žáků šestých a sedmých tříd na nedaleký Zadov. Děti lyžovaly celý den v místním areálu Kobyla, počasí jim přálo a lyže si náležitě užily.
V závěru měsíce se vybraní žáci zúčastnili soutěže Školní futsalové ligy. Zejména se dařilo žákům 8. – 9. tříd, neboť obě dvě utkání vyhráli.

Mgr. Magdaléna Hašková