2. stupeň – leden 2024

Měsíc leden byl ve znamení olympiád, exkurzí a sportu. Ve druhém a třetím týdnu probíhala školní kola olympiád z českého jazyka, dějepisu a anglického jazyka. Vítězové postupují do okresního kola v DDM.
Žáci tříd 7.A a 7.B navštívili v polovině ledna pražské Národní divadlo a Muzeum fantastických iluzí. Tento výlet si všichni náležitě užili.
O pár dnů později chlapci 9. ročníku, kteří mají v budoucnu zájem o technické obory, navštívili dvě odborná pracoviště v Českých Budějovicích. První z nich byla Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. V tamních dílnách si chlapci vyzkoušeli práci se stroji a zapojování elektrických obvodů. Druhou exkurzí byla německá firma Groz Beckert, kde si prohlédli závod, který vyrábí jehly a mohli tak nahlédnout do reality technického provozu.
V pondělí 29. ledna se ve sportovní hale v Písku konal turnaj ve futsale. Žáci naší školy obsadili krásné 1. a 2. místo.

Mgr. Magdaléna Hašková