2. stupeň – Prosinec 2021

Začátek prosince se na druhém stupni nesl ve znamení pečení a zdobení vánočního cukroví, které si děti samy upekly ve školní kuchyni. O pár dnů později se ohlásila sněhová nadílka, a tak si někteří na školní zahradě nadšeně postavili sněhuláka, ze kterého měli velikou radost. V zimních radovánkách se pokračovalo i na zimním stadionu, kde si děti v rámci hodin tělocviku mohly společně zabruslit.
Jako každý rok chodil naší školou Mikuláš se svými pomocníky. Žáci a žákyně z devátých ročníků v maskách navštívili své mladší spolužáky na prvním i druhém stupni. Ti, kteří se celý rok snažili, dostali od Mikuláše něco dobrého.
Zbytek prosince měli všichni plno práce, neboť se ve škole psalo plno opakovacích testů a probíhala řada zkoušení. Poslední den před Vánocemi si ale všichni odpočinuli, protože si každá třída uspořádala vánoční den, kde si děti s třídními učiteli navzájem nadělovali dárky, zpívali vánoční koledy, ochutnávali napečené cukroví a povídali si o vánočních tradicích a zvycích.

Mgr. Magdaléna Hašková