2. Stupeň – Prosinec 2022

První prosincový den se na naší škole konal projektový den „Dílny“. Děti si pod vedením svých učitelů vyrobily řadu vánočních ozdob, dekorací, upekly a nazdobily si vánoční perníčky. Daly tak prostor své fantazii a kreativitě. Navrhly si vánoční přání a vytvořily drobné dárky nejen pod stromeček, ale i k prodeji na blížící se vánoční jarmark.
O pár dnů později, 8. prosince, se konal odpolední vánoční jarmark na píseckém náměstí. Žáci 2. stupně zde prodávali výrobky, které byly vyrobeny při projektovém dnu Dílny. Jejich rodiče i prarodiče si ve vánočním stánku zakoupili řadu hezkých dekorací a zpříjemnili si tak předvánoční shon.
Poslední školní den před Vánocemi si žáci 2. stupně a jejich učitelé zazpívali koledy. Všichni se sešli u vánočního stromu před sborovnou a za doprovodu kláves pana učitele Votýpky si zazpívali vánoční písně. Poté se konaly třídní besídky, kde si děti rozdaly drobné dárky a užily si tak předvánoční čas se svou třídou.

Mgr. Magdaléna Hašková, 2. stupeň