2. stupeň – Prosinec 2023

V úterý 5. prosince chodil naší školou Mikuláš společně se svými pomocníky andělem a čerty. Navštívili i 2. stupeň. Toho, kdo byl hodný, odměnili, ale ten, kdo zlobil, dostal pozdrav z pekla.
Ve středu 13. prosince se konal na píseckém náměstí odpolední vánoční jarmark, kde někteří z našich žáků prodávali na charitu své výrobky, které byly zhotoveny při projektovém dnu „Dílny“. Jejich rodiče i prarodiče si ve vánočním adventním stánku mohli koupit řadu hezkých vánočních dekorací a drobných dárků a přispět tak na dobrou věc.
Poslední školní den před vánočními prázdninami si žáci 2. stupně a jejich učitelé zazpívali vánoční koledy. Všichni se sešli u vánočního stromu před sborovnou a za doprovodu kláves pana učitele Votýpky si zazpívali vánoční písně. Poté se konaly třídní vánoční besídky, kde si děti rozdaly drobné dárky, zasoutěžily nebo se podívaly na vánoční film.

Mgr. Magdaléna Hašková, 2. stupeň