2. stupeň – Září 2019

Dne 17. září se žáci třídy 6. C zúčastnili podzimní cykloexkurze podél řeky na Benešovský mlýn u Heřmaně. I přes velmi deštivé a chladné počasí všichni společně s paní učitelkou vyjeli do terénu. Na cestě si zahráli s míčem, aby se zahřáli a v cíli se odměnili dobrým jídlem a horkým nápojem. Po cestě děti poznávaly a sbíraly houby, které dovezly svým rodičům jako vzpomínku z třídního výletu.
V rámci energetické soutěže se v polovině září tým vybraných žáků ze 7. – 9. ročníků zúčastnil odborných přednášek na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Děti z naší školy měly možnost setkat se s odborníky a strávit tak den na vysoké škole. Všichni opravdu vzorně reprezentovali naši školu a pohotově reagovali na kladené otázky.
Dne 24. září se konala vědomostní soutěž Mistr Jan Hus následníkům. Z každého ročníku byl vybrán jeden žák jak z prvního, tak i z druhého stupně. Děti měly prokázat různé praktické znalosti a vědomosti.
Na konci měsíce se žáci Ekoparlamentu v rámci projektu „Poznáváme Slepičí hory“ od 25. – 27. září vypravili na třídenní environmentálně-poznávací pobyt na Šumavu. Jednalo se o aktivity zaměřené na poznávání lesa, průzkum skalního městečka a jiné. Všichni byli ubytováni v areálu dětského letního tábora u Benešova nad Černou. Svou poznávací cestu začali okružní trasou lesní divočinou, poté vystoupili na vrchol hory Slepice. V dalších dnech šli na výlet do údolí Černé a prohlédli si zříceninu hradu Sokolčí. Všem se exkurze moc líbila.

Mgr. Magdaléna Hašková