Hodiny moderní chemie

Chemie se na základních školách vyučuje většinou 2 roky. Během této doby musejí žáci zvládnout teoretické i praktické základy, jejichž další nadstavba již dává porozumět mnohému z přírody, co nás obklopuje. Chemie je opravdu vše kolem nás. Je to krásná věda, která umí pohladit, omámit, vyléčit, zahřát, ale i třeba poleptat a otrávit. Na místě je obdiv i respekt. Žáci základní školy musí porozumět řeči chemika, proto se učí značky prvků a vzorce sloučenin. Ty nejjednodušší chemické děje pak dokážou provést prakticky a vyjádřit je chemickou rovnicí. Když se propracují k organické chemii a biochemii, jejich zájem obvykle vzroste. Kdo by nechtěl rozumět chemii potravin, léků, čistících prostředků, návykových látek či základním pochodům v lidském těle?
O popularizaci chemie se snaží různé projekty a jednomu z nich jsme nechali volný průchod pod kůži žáků i na naší škole. Pozvali jsme lektorky Vysoké školy chemicko – technologické, aby předvedly žákům 7. – 9. tříd hodinu moderní chemie. Do tříd jsme pozvali i naše ukrajinské žáky z adaptačních tříd. Přestože nerozuměli tomu, co lektorky říkají, tak když jsem překládala řečí značek a vzorců na tabuli, myslím, že si udělali v pokusech jasno. Lektorky komunikovaly se třídou velice interaktivně, žáci se zapojovali a za správné odpovědi získávali periodické tabulky a bonbóny. Hodina moderní chemie obsahovala spoustu efektních pokusů jako např. světelný semafor, kdy se samovolně měnila v baňce barva roztoku ze zelené přes oranžovou až na zelenou. Dalším světelným pokusem bylo zbarvování plamene kationty různých kovů, jak to můžeme vidět v zábavní pyrotechnice. Nechyběl pokus se suchým ledem, ze kterého se valily dýmy oxidu uhličitého, když došlo k jeho ohřátí teplou vodou. Největší úspěch měly pokusy s tekutým dusíkem. Dokázal zmrazit nafouklý prezervativ i pryžovou hadici a krásně našlehal smetanu ve zmrzlinu.
Myslím, že to byla hodina velmi přínosná a rozhodně bavila napříč celou třídou. Třeba tato hodina zasela semínko v někom, koho bude chemie provázet jeho profesním životem.

Ing. D. Vovesná