Říjen 2021 – 2. stupeň

V měsíci říjnu se konaly na 2. stupni naší školy další adaptační kurzy. Děti spolupracovaly se svými třídními učiteli, hrály různě zaměřené hry, které měly upevnit třídní kolektiv.
Žáci naší školy rovněž využívali celé řady sportovních možností. V rámci tělesné výchovy pravidelně navštěvovali plavecký bazén, zahráli si badminton nebo začali chodit bruslit na zimní stadion, čímž se jak odreagovali od školních povinností, tak i udělali něco pro své zdraví.
Část chlapců ze sportovních tříd 5. – 7. ročníků byla vybrána do reprezentace FC Písek pro celorepublikový Pohár mládeže. Spolu s dalšími reprezentanty FC Písek vybojovali postup do finálové části tohoto turnaje.
Rovněž je možno i zmínit kulturní akci, kterou navštívili žáci 6. tříd v předmětu Výchova ke zdraví. Vypravili se společně s paní učitelkou do Galerie Portyč, kde si prohlédli zajímavou výstavu Svět plný barev a stínů autorky Zuzany Kotisové.

Mgr. Magdaléna Hašková