Školní družina – Červen 2022

Měsíc červen začal tradičně malbou na chodník na Den dětí. Počasí nám přálo, a tak kolemjdoucí mohli obdivovat krásné obrázky kytiček, domečků, motýlů, koníků a různých postaviček. Každý malý umělec samozřejmě dostal sladkou odměnu. Jako dárek k tomuto dni si děti mohly navléknout i korálkový náramek.
Podnikli jsme bojovou hru za pokladem, při které jsme plnili přírodovědné, vlastivědné a sportovní úkoly. A poklad jsme našli! Kde? Na ostrově a byl sladký!
Vytvořili jsme z papíru a kolíčků berušky a motýly, z kovových víček krokodýly s cvakajícími zuby a katapult z dřívek.
Pokračovali jsme v našem projektu- Malý umělec- malováním obrázků na sklo a malováním na trička. Obě části projektu, při kterých vznikaly krásné obrázky a vymalovaná trička, děti bavily. Dále jsme se v rámci projektu sešli na zahradě naší školy, kde nám děti zazpívaly i zatančily. „ Koncert malých talentů“ byl příjemný s krásnou atmosférou naší zahrady, s velkým potleskem a lízátkovou odměnou na konci.
Přejeme krásné léto!

My všichni ze ŠD