Exkurze Ekoparlamentu do CHKO Třeboňsko

Exkurze Ekoparlamentu do CHKO Třeboňsko

V posledním zářijovém týdnu se za finanční podpory 53 250 Kč z Dotačního programu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, podopatření 5.B Cílená podpora EVVO ve školách, uskutečnila pobytová exkurze Ekoparlamentu v CHKO Třeboňsko.
Tato exkurze proběhla ve spolupráci s centrem ekologické výchovy Cassiopeia. Cílem byla podpora ekologického cítění žáků zážitky přímo v přírodě. Ubytování bylo zajištěno v penzionu Mlýnský dvůr a všechny poznávací aktivity probíhaly v nedalekém okolí. Aktivity byly pozorovatelské, místy výzkumné a hlavně hravé. Zaměřeny byly na staré stromy a jejich význam pro krajinu a živočichy, dále na ekosystém rybníka, vodní živočichy a rostliny, rybářské hospodaření a historické budování rybníků. Exkurze byla podnětná a žáci odjížděli spokojení.

Ing. Dagmar Vovesná

Letos jsme zavítali do CHKO Třeboňsko. Ubytovali jsme se ve Mlýnském dvoře, který je nedaleko hráze rybníka Svět. Odtud jsme vyráželi poznávat krajinu v okolí. Všechny poznávací aktivity byly hravé a výzkumné. Prvním cílem bylo seznámit se s ekosystémem rybníků. Chytali jsme vodní hmyz do síťek a určovali ho druhově, poznali jsme jepičí život, způsob rozmnožovaní orobince nebo lapací měchýřky masožravky bublinatky. Zajímavá byla historie rybníkářství. Rybník Svět nesl historicky jméno Nevděk, neboť ho lidé při jeho budování nechtěli. Rybníkáři, tak se říkalo lidem, kteří stavěli rybníky, si vydělávali až čtyřikrát více než jiní řemeslníci a na nové boty si vydělali za 3 dny. Velký úspěch sklidil výlet do záchranné stanice v Třeboni. Průvodcem nám byl majitel, který detailně vylíčil osudy zvířecích klientů ve stanici. Krkavec Pepina se k nám velmi hlásil, zato s ježkem Bodlinkou nebyla řeč. Druhý den jsme poznávali nejstarší „obyvatele“ Třeboně, několik set let staré duby. Prozkoumávali jsme jejich tvar do vícekmenů,, škůdce, dutiny, lišejníky atd. Dozvěděli jsme se, že za dlouhověkostí dubů stojí jedna jejich vlastnost a to je hořkost. Třetí den jsme se vydali po stopách místní pověsti o Jakubu Krčínovi a čertově dubu.Exkurze byla velmi podnětná a bylo krásné sledovat vývoj dětí ve vztahu k přírodě i v tak krátké době. Příroda je zkrátka fascinující a musíme ji zodpovědně chránit.

Kateřina Blažková a Dominik Pavlíček z 8.B