Mezinárodní titul Ekoškola na ZŠ TGM obhájen popáté

Myšlenka vzniku mezinárodního programu Ekoškola se zrodila před 25 lety v Dánsku. Ekoškol je dnes na světě 52 000, v České republice 399, v jihočeském kraji 21 a v Písku jsou 2. Do ekoškolí rodiny patříme od roku 2007 a letos jsme obhajovali mezinárodní titul popáté. Náš Ekotým, který je srdcem Ekoškoly, analyzuje témata životního prostředí, vytváří plán činností a ty pak realizuje ve spolupráci s ostatními žáky a zaměstnanci školy. Mezi další aktivity patří pobytové environmentální výjezdy do CHKO v jižních Čechách, exkurze, besedy a charitativní činnost. Ochrana životního prostředí díky programu Ekoškola není pro žáky jen teoretickým učivem, ale stává se něčím, co si zkusí opravdově, co zažijí a stane se běžnou součástí jejich života. Naučit děti rozumět přírodě, respektovat ji a chránit. I toto je jeden z výchovných cílů nejen Ekoškol.
Letošní cesta k obhajobě nás stála hodně sil a času, ale závěrečná zpráva auditorek byla velmi pozitivní. Neskrývali jsme emoce a upřímně jsme si to užívali. Mezinárodní titul byl udělen na další 4 roky a certifikát jsme obdrželi na slavnostní ceremonii v Senátu v Praze. Odměnou byla prohlídka Valdštejnského paláce a Neviditelná výstava na Novoměstské radnici. Máme skvělý tým uvědomělých mladých lidí a ze srdce jim všem děkuji.

Ing.Dagmar Vovesná, koordinátorka EVVO a Ekoškoly ZŠ TGM v Písku