Sponzorský dar

Naše škola obdržela sponzorský dar ke snížení rizika přenosu nemoci Covid 19 od firmy Interplex Precision Engineering Czech Republic s.r.o., konkrétně finanční dar ve výši 25.000 Kč a 200 respirátorů.

Velmi děkujeme.

ZŠ T.G. Masaryka a Mateřská škola Písek